Πανό ΕΠΑΜ Αχαρνών - Καματερού

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Έτσι θα διαλύσουμε το ΤΑΙΠΕΔ; Το ταΐζουμε μέχρι να σκάσει;

του Άκη Μπαδογιάννη

Στο το άρθρο 24 παράγραφος 2 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, διαβάζουμε :

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α162069 ΕΞ 2011 (Β’ 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν. 3429/2005 (Α’314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.)»

Πρόκειται για τα τουριστικά και τα ολυμπιακά ακίνητα, τις παραλίες, τα σπήλαια κ.α. ουσιαστικά ...
για ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας περιουσίας που ενώ ήταν εκτός ΤΑΙΠΕΔ τώρα μεταφέρεται σ' αυτό.

Η κίνηση αυτή είναι χωρίς επιστροφή διότι ο συστατικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ ορίζει ότι αυτά που μεταβιβάζονται στο ταμείο δεν μπορούν να επιστρέψουν στο δημόσιο και ότι τα ποσά από την εκποίησή τους πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στο λογαριασμό των δανειστών.

Βεβαίως μπορεί να υπάρξει ο ισχυρισμός ότι «θα διαλύσουμε και το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσοντας το σε ένα άλλο ταμείο με άλλο συστατικό νόμο που θα καταθέσουμε».

Τίθενται επ’ αυτού δύο ζητήματα:

  • Αν όντως πρόκειται να καταργήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ τότε γιατί να το φορτώσουμε -πριν την κατάργησή του- με το σύνολο, σχεδόν, της ιδιωτικής και δημόσιας ακίνητης περιουσίας του δημοσίου;
  • Πόσο απέχει από τη συγκέντρωση όλης αυτής της περιουσίας σε ένα μελλοντικό ταμείο η σκέψη της τιτλοποίησης της και «αξιοποίησης» της ως ενέχυρο για νέο δανεισμό με κίνδυνο να βρεθεί, δι αυτού του δρόμου, στα χέρια των δανειστών;
Η παραπάνω διατύπωση του άρθρου 24 πρέπει να αποσυρθεί! Τυχόν υπερψήφισή της θα είναι απολύτως ανακόλουθη με τους αγώνες που έχουν δοθεί από έναν κόσμο και από τους ίδιους τους υπογράφοντες το Σ/Ν υπουργούς.

από το «iskra.gr» μέσω ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Ε.ΠΑ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

UA-49932466-1