Πανό ΕΠΑΜ Αχαρνών - Καματερού

Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Πάνω από 4000 οι επίσημοι "κοριοί" μόνο για το 2013


Με ραγδαίους ρυθμούς αυξάνονται τα αιτήματα για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που υποβάλλονται κάθε χρόνο, όπως προκύπτει από την Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Σύμφωνα με την έκθεση το 2013 η ΑΔΑΕ παρέλαβε 4.141 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν σε νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, αριθμός διπλάσιος, σχεδόν, σε σχέση με το 2012. 
Επίσης, εντός του περασμένου χρόνου περισσότερα ήταν και τα αιτήματα για παράταση προγενέστερων διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, οι οποίες ανήλθαν σε 5.006 αντί 3.193 το 2012. Την ίδια ώρα, βέβαια, η Αρχή παρέλαβε 729 διατάξεις για την παύση της άρσης απορρήτου έναντι 599 το 2012. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, συχνά, τα αιτήματα άρσης απορρήτου υποβάλλονται από την ΕΥΠ, την Αντιτρομοκρατική αλλά και το ΣΔΟΕ.

2013: Η Αρχή “σάρωσε” τα δίκτυα 11 παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους ελέγχους σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των όρων της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων τα οποία κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ, τον έλεγχο των μέτρων ασφάλειας και τήρησης των διαδικασιών για τη διασφάλιση του απορρήτου, τη διερεύνηση καταγγελιών, καθώς και τη διερεύνηση γεγονότων που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του Τύπου και σχετίζονται με πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα προβλημάτων που άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
Συγκεκριμένα, η Αρχή, κατά το 2013, διενήργησε συνολικά 22 έκτακτους ελέγχους σε 11 παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δύο δημόσιες υπηρεσίες και στη Βουλή των Ελλήνων, για τους οποίους απαιτήθηκαν 33 επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των δημοσίων υπηρεσιών. 
Τα συμπεράσματα των 22 ελέγχων συνοπτικά έχουν ως εξής:
• Σε 19 περιπτώσεις έγιναν παρατηρήσεις που αφορούσαν στη βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ οι διοικούμενοι ενημερώθηκαν εγγράφως για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους.
• Σε μία περίπτωση προτάθηκαν μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
• Σε δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν ευρήματα
Γνωστοί - άγνωστοι "οργώνουν" τις τηλεπικοινωνίες...
Συνολικά, το 2013 υποβλήθηκαν συνολικά 58 καταγγελίες που αφορούσαν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από το προηγούμενο έτος βρίσκονταν σε εκκρεμότητα άλλες 28 καταγγελίες. Από το σύνολο των 86 προαναφερόμενων καταγγελιών, για τις 63 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία εντός του 2013, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα 23 καταγγελίες, των οποίων η επεξεργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014. Από την εξέταση των 63 καταγγελιών, σε έξι περιπτώσεις διατυπώθηκαν παρατηρήσεις ως προς την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και τις σχετικές διαδικασίες διασφάλισης του απορρήτου, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους παρόχους προς υλοποίηση.
Οι καταγγελίες, για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος εντός του 2013, κατανέμονται από πλευράς περιεχομένου ως εξής:
• 36 καταγγελίες αφορούσαν σε περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν αναφορά σε 46 συνδέσεις τηλεφωνίας από τις οποίες οι 19 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 24 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, σε δύο πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και σε δύο πιθανές παραβιάσεις κατά την πρόσβαση
στο διαδίκτυο. 
• Δύο καταγγελίες αφορούσαν σε κακόβουλες - ενοχλητικές κλήσεις. 
• Τέσσερις καταγγελίες αφορούσαν σε άλλα γενικά θέματα αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ.
• 21 καταγγελίες αφορούσαν σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως εσωτερικά δίκτυα, υπερβολικές χρεώσεις, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από αυτές, 14 προωθήθηκαν και σε άλλες αρμόδιες αρχές. Από το σύνολο των καταγγελιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, επτά καταγγελίες τέθηκαν στο αρχείο λόγω ελλιπών ή ασαφών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

UA-49932466-1